Chacra Houses

Rio Negro, Patagonia, Argentina

2007